Home About Us
News
AboutUs PDF Print E-mail

บริษัท มีริสกี อินเตอร์พาร์ท จำกัด  เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต เอเชียและยุโรป เริ่มต้นด้วยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม  เช่น  ท่อร้อยสายไฟ (conduit  system)โซ่ร้อยสาย (cable drag chain) , ท่อลมดูด – เป่า (hoses and suction) และระบบหล่อลื่นอุตสาหกรรม (lubrication system) เป็นต้น  สามารถให้คำปรึกษาสำหรับการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์  ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน   

บริษัท มีริสกี อินเตอร์พาร์ท จำกัด  ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค         

ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจในสินค้าของเรา และขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และเราขอให้คำมั่นในการควบคุมดูแลสินค้าให้ได้คุณภาพดี ให้เหมาะสมกับที่ทุกๆท่านให้ความไว้วางใจและเลือกให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำการค้าร่วมกันกับท่าน